Algemene voorwaarden

 • Het reserveren van een tekentour houdt in dat je de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden aanvaardt.
 • Meedoen met een tekentour van I draw is op eigen risico.
 • De vermelde prijzen voor de aangeboden tekentours zijn in euro’s, inclusief 21% btw voor particulieren en exclusief 21% btw voor zakelijke klanten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • I draw behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • De prijzen van de tekentour, zoals vermeld op de website, zijn voor I draw bindend voor de op dat moment door de klant verstrekte opdracht.
 • Als je met minder personen komt dan opgegeven, wordt dat bedrag niet in mindering gebracht. Dit in verband met inkoop van materiaalkosten en reserveringskosten.
 • Betaling geschiedt vooraf via een factuur en online betaling of via Airbnb.
 • Bij de tekentour zitten Hollandse snacks inbegrepen. De aangegeven prijs is exclusief andere drankjes en hapjes.
 • Als je met meerdere personen komt dan geboekt, kunnen de mensen niet meedoen met de tekentour. Wij nemen de materialen per boeking/per persoon mee. Extra personen moeten van te voren online reserveren.
 • I draw behoudt zich het recht voor om bij slecht weer, regen en/of harde wind de tekentour te annuleren. Dit gebeurt minimaal 24 uur van tevoren. Je hebt het recht om een andere keer in hetzelfde jaar met een I draw tekentour mee te doen.
 • Als je onverhoopt niet naar de tekentour kunt komen, moet je dit minimaal 48 uur van tevoren melden. Als je je afwezigheid korter dan 48 uur van tevoren bij ons meldt, berekenen wij het gehele boekingsbedrag door en krijg je geen geld terug.
 • Komt de klant te laat op een tekentour dan wordt de officiële eindtijd, zoals afgesproken, aangehouden.
 • Komt de klant niet opdagen op een tekentour dan is er geen recht op geld terug.
 • Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 • I draw zal de door je verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. Wij zullen de gegevens niet doorgeven aan derden. Bij het plaatsen van een tekentour hebben wij uw naam en (mail)adres nodig om de factuur te kunnen
  opmaken en mailen. Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van de site bijgehouden. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker.
 • I draw zal je e-mailadres gebruiken om halfjaarlijks een nieuwsbrief te sturen met informatie over nieuwe tekentours en aanbiedingen.
 • I draw zal foto- en videomateriaal gebruiken voor reclame- en Social Media-uitingen, tenzij daar voorafgaand aan de tekentour bezwaar op is gemaakt.
 • Bij groepen die groter zijn dan 10 personen wordt er een extra gids ingeschakeld, hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.
 • Voor boekingen die bij Airbnb zijn gereserveerd gelden de Algemene Voorwaarden van Airbnb https://www.airbnb.nl/terms